18, en nu??

Hèhè, het is eindelijk zover, je bent 18! Dat betekent dat er een heleboel dingen veranderen. Naast het legaal kopen en drinken van alcohol zijn er namelijk nog een paar belangrijke zaken wat je mag en moet regelen.

Alcohol
Met 18 jaar mag je alcohol drinken, meenemen en kopen. Voor de medewerkers achter de kassa kan het lastig zijn om de juiste leeftijd in te schatten. Neem dus altijd je legitimatie mee en toon het zelf actief.

Alimentatie
Wanneer ouders gescheiden zijn, krijgt één van de ouders meestal alimentatie om de kinderen te kunnen onderhouden. Vanaf je18e is het mogelijk dat je zelf deze kinderalimentatie ontvangt. Dit moet je met je ouders regelen. De kinderalimentatie stopt uiterlijk bij 21 jaar, maar het kan ook eerder. De alimentatie stopt ook als je financieel zelfstandig bent. Dit is bijvoorbeeld als je een baan hebt met minimaal het minimumjeugdloon.

Bankrekening
Vanaf 18 jaar kun je zelf een betaal- of spaarrekening openen bij een bank. Hiervoor is geen toestemming meer nodig van je ouder(s). Heb je al een rekening heeft bij een bank, vraag dan na wat er gebeurt met de rekening zodra je 18 bent geworden. Mogelijk krijg je automatisch als enige toegang tot je betaal- of spaarrekening, maar het kan ook zijn dat, dat anders geregeld is. Meer informatie kun je inwinnen bij je eigen bank.

Belastingdienst
Als jij aangifte inkomstenbelasting doet, kun je teveel betaalde belasting terugkrijgen. Het kan ook zijn dat je nog niet betaalde belasting moet betalen. Meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Bijbaan in loondienst
Voor wie in loondienst werkt, kan het zijn dat de werkgever teveel belasting ingehouden heeft op het loon. Vul daarom altijd je aangifte inkomstenbelasting in. Bij teruggave van meer dan € 14, betaalt de belastingdienst het terug. Bij minder dan € 15 is het niet nodig om de aangifte te versturen, dan wordt er namelijk niets terugbetaald.

Veel studenten hebben een bijbaan naast de opleiding. Hiervoor kan de werkgever de studenten- en scholieren-regeling toepassen. Hij houdt dan geen of minder loonheffing in en de student krijgt meer loon uitbetaald. Vul hiervoor het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ (studenten- en scholierenregeling) van de Belastingdienst in.

Contracten en abonnementen
Met 18 jaar ben je zelf financieel verantwoordelijk en kun je zonder toestemming van je ouder(s) een telefoon- of ander abonnement afsluiten. Let op: dat betekent dat je dus ook zelf verantwoordelijk bent voor eventuele schulden, betalingsachterstanden en afgesloten contracten. Ouders kunnen eventuele aankopen of leningen die zijn afgesloten niet meer terugdraaien.

DigiD
Vanaf 18 jaar moet je een aantal zaken regelen met de overheid. Zo heb je een eigen DigiD nodig. Met een DigiD kun je inloggen op websites van de overheid. De DigiD kan aangevraagd worden bij www.digid.nl. De aanvraag van een DigiD duurt maximaal vijf dagen. Meer informatie www.digid.nl.

DUO
Studenten die op 18 jarige leeftijd een voltijd- of bol-opleiding aan het mbo volgen, kunnen studiefinanciering aanvragen. Studiefinanciering voor het mbo bestaat uit 4 onderdelen:

1 een basisbeurs;
2 een aanvullende beurs;
3 een lening;
4 een studentenreisproduct.
De basisbeurs en het studentenreisproduct zijn er voor iedereen. Een aanvullende beurs en een lening kan een student extra aanvragen. Studiefinanciering vraag je aan bij DUO en gaat in vanaf het 1e kwartaal na de 18e verjaardag. Wie nog thuis woont krijgt minder studiefinanciering dan wie uitwonend is. Meer informatie www.duo.nl.

Lesgeld
Wie op 1 augustus (de eerste dag van het studiejaar) 18 jaar of ouder wordt, moet lesgeld betalen. Het gaat om een vast bedrag dat voor elk studiejaar betaalt moet worden. De hoogte van het bedrag is wettelijk bepaald. Het lesgeld wordt betaald aan DUO en studenten ontvangen hierover automatisch bericht. Wie op 1 augustus van een studiejaar nog geen 18 jaar, betaalt geen lesgeld voor dat jaar.

Rijbewijs
Met een autorijbewijs mag een 18 jarige een auto besturen zonder begeleiding van een coach. Dit betekent dat dan dezelfde regels gelden als voor alle andere beginnende bestuurders. Wie een motorrijbewijs wil halen, kan vanaf 18 jaar praktijkexamen doen voor een lichte motor.

Stemrecht
Elke Nederlander met kiesrecht mag vanaf zijn 18e jaar stemmen. Dit is het actief kiesrecht (ook wel stemrecht genoemd). Stemmen is in Nederland niet verplicht. Met 18 jaar kun je je ook verkiesbaar stellen. Dit is het passief kiesrecht.

Wonen
Wil je op jezelf gaan wonen, dan kun je vanaf 18 jaar in aanmerking komen voor een sociale-huurwoning. Bij een sociale-huurwoning gelden maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging. Als huurder van een sociale-huurwoning kun je huurtoeslag krijgen. Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. In de vrije sector gelden deze regels niet. Meer informatie over huurtoeslag is te vinden op de website van de belastingdienst.

Ziektekostenverzekering
Vanaf de 1e maand na het 18e jaar ben je verplicht een eigen basisverzekering voor zorgkosten af te sluiten. Dit kan bij de zorgverzekeraar van je ouder(s)of bij een andere zelf gekozen verzekeraar. Het is ook mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten, maar dat is niet verplicht.

Let op: iedereen heeft een eigen risico voor zorgkosten. Dit is een bepaald bedrag aan zorgkosten dat eerst zelf wordt betaald, voordat de zorgverzekeraar over gaat op vergoeding. De zorgverzekeraar vergoedt alle zorgkosten boven het eigen risico (als dat in je keuzepakket zit). Wie kiest voor een hoger eigen risico betaalt een lagere premie. Meer informatie over de zorgverzekering is te vinden op de website van de Zorgverzekeringslijn.

Zorgtoeslag
Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte zorgverzekering. Het krijgen van zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Zorgtoeslag krijgt een jongere niet automatisch. Het wordt aangevraagd bij de Belastingdienst.

Meer informatie